Γιώργος Λάττας

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος  


Διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο από 15ετίας στο Χολαργό και τα τελευταία χρόνια είμαι Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΙΑΣΩ General. Διετέλεσα επιστημονικός συνεργάτης στην Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ και υπήρξα επί σειρά ετών Επιμελητής στο Ουρολογικό Τμήμα της Βιοκλινικής Αθηνών.
Απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πήρα τον τίτλο της ειδικότητας της Ουρολογίας από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών και στη συνέχεια μετεκπαιδεύθηκα στην ενδοουρολογία, την υπερηχογραφία ουροποιητικού και την ρομποτική χειρουργική. 

Feature Image
Feature Image

Σπουδές

Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδίκευση

Ουρολογία
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
251 Γεν. Νοσοκομείο Αεροπορίας

Γενική Χειρουργική
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Υπερηχογραφία Ουροποιητικού
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

Πλαστική Χειρουργική (6 μήνες)
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Γυναικολογική Ουρολογία (6 μήνες)
Νοσοκομείο "´Ελενα" 

Feature Image
Feature Image

Μετεκπαίδευση

Heidelberg University Hospital
Ενδοσκοπική Επεμβατική Ουρολογία
Ρομποτική Χειρουργική
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
(Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής)
Υπερηχογραφία Ουροποιητικού

Συμμετοχή στους Συλλόγους:

Feature Image
Feature Image
Feature Image
Feature Image

Κοινωνικό Έργο

Δημοτικά Ιατρεία

Συμμετέχω ανελλιπώς ως εθελοντής ιατρός στο έργο των Δημοτικών Ιατρείων, τόσο του Παπάγου από την ίδρυση του, όσο και του Χολαργού.

Ομιλίες

Έχω οργανώσει και παρουσιάσει πλήθος ενημερωτικών ομιλιών στο ευρύ κοινό, με θεματολογία σχετική με την υγεία και την πρόληψη.

Αρθρογραφία

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσα ανελλιπώς σε δυο από τα γνωστότερα περιοδικά του χώρου του αυτοκινήτου, διατηρώντας μόνιμη στήλη, που αφορούσε θέματα σχετικά με την υγεία και την οδική ασφάλεια.